Ψάρι Ηραίας Αρκαδίας - Περιφορά εικόνας & Πανηγύρι

Το video αυτό, είναι το πρώτο της σειράς αυτής που έχει πλάνα από την περιφορά της εικόνας του Αγιάννη και είναι εξ’ ολοκλήρου τραβηγμένο την ημέρα.

Η κάμερα είναι στημένη στο καμπαναριό της εκκλησίας και τα πλάνα είναι αμφιθεατρικά. Όταν ζουμάρει ο φακός τα πρόσωπα φαίνονται καθαρά.

Σημειώνω τις εικόνες από την παλιά καρυδιά που υπήρχε τότε στη θέση της σημερινής βρύσης. Είχε ξεραθεί; Είχε καεί από κεραυνό; Δεν μπορώ να δώσω απάντηση. Προφανώς οι μεγαλύτεροι σε ηλικία θα γνωρίζουν.

Αμέσως μετά την περιφορά της εικόνας εξελίσσεται το Πανηγύρι. Είμαστε στην εποχή που η γιορτή, ανήμερα του Αγιαννιού, τραβούσε πολύ αμέσως μετά την λειτουργία.

Ο παπάς που ανοίγει τον χορό με «την Παπαλάμπραινα» πρέπει να είναι ο παπά Γιώργης από την Λυσσαρέα.

DVD

 

 

 

 

Βασίλης Κ. Αναστασόπουλος