Μία υποψηφιότητα λιγότερη στο χωριό μας

Μία υποψηφιότητα λιγότερη στο χωριό μας

 

Με την ανακοίνωσή της υποψηφιότητάς μου για την Κοινότητα Ψαρίου στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές, φαίνεται πως έφερα σε δύσκολη θέση μερικούς πατριώτες, κάποιους άλλους τους δυσαρέστησα. Για τους λόγους αυτούς και επειδή δεν επιδιώκω να δημιουργώ προβλήματα στο χωριό μας κατ’ ουδένα τρόπο, αποσύρω την υποψηφιότητά μου.

Σας ευχαριστώ για την ανοχή σας

 

 

 

 

Βασίλης Κ. Αναστασόπουλος