Τα Πέντε Αλώνια και η θέση τους στον χώρο

Στα Πέντε Αλώνια. Ο Σακελλαριάδης τα αναφέρει σαν τοπωνύμιο του Ψαρίου, ενώ τούτο δεν είναι αληθές. Βρίσκονται στην νότια πλευρά του Ψαρίου και έξω από τα διοικητικά του όρια. Διοικητικά υπάγονται στην Αράχωβα. Ένας χωμάτινος δύσκολος δρόμος τελειώνει σχετικά κοντά σε αυτά και πεζοπορώντας περίπου για 20 λεπτά μπορείς να φτάσεις εύκολα σε αυτά. Οι άλλοι τρόποι είναι από μονοπάτια της Αράχωβας και του Ψαρίου που διατηρούνται σχετικά σε καλή κατάσταση. Θα πρέπει να ειπωθεί ότι, από την θέση αυτή των Πέντε Αλωνιών, η θέα προς το χωριό Αράπηδες είναι εκπληκτική. Κυριολεκτικά αγνάντιο, όπως αναφέρει και ο Τάσος Αθ. Γριτσόπουλος.

 

Η συνέχεια ολόκληρου του άρθρου σε μορφή PDF.

 

 

 

 

 

 

 

Βασίλης Κ. Αναστασόπουλος